U bevindt zich hier: >   Welkom
  |  Login

Welkom

Welkom op de projectpagina van RPS afdeling Kabels en Leidingen.

Kabels en leidingen

De enorme ontwikkeling van de ondergrondse infrastructuur in Nederland vereist dat de kennis over kabels en leidingen up-to-date is. RPS beschikt over veel kennis rondom kabels en leidingen binnen diverse fasen (onderzoek, planvorming, inrichting en beheer) en adviseert de betrokkenen en ondersteunt operationeel.

De volgende diensten/werkzaamheden kunnen wij u aanbieden:

 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudie
 • Uitvoeren tracé engineering
 • Uitvoeren kadastraal onderzoek
 • Verkrijgen zakelijk rechtovereenkomsten
 • Uitvoeren bouwkundige opnames
 • Directievoering en toezicht
 • Vervaardigen van cultuurtechnische en geotechnische rapportages
 • Uitvoeren van kostenanalyses
 • Monitoren van zettings- en zakkingseffecten
 • Bepalen voorkeurstracé
 • Ondersteunen bij infrastructurele onderhoudswerkzaamheden (Gisratio)